Stichting Aangenamer Leven

Trots en Dankbaar

DOEL
Het verlenen van hulp aan mensen en dieren in achterstandsituaties, alsmede het bevorderen van culturele ontwikkelingen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords;

Het schenken van gelden aan initiatieven en goede doelen die welzijn van mens en dier bevorderen en al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Bron: Statuten Stichting Aangenamer Leven 

Stichting Aangenamer Leven komt voort uit, en is een initiatief van, ambassadeurs en leden van Coöperatie Aangenamer Leven UA. Op 4 september 2020 is ten overstaan van Notaris Mr. Roland Kok te Tiel de stichting opgericht. Met 15 volledig onbezoldigde bestuursleden is de geheel ANBI ingerichte transparante organisatie een breed gedragen sociaal collectief ten behoeve van ondersteuning van en respect voor ieder mens en dier in pijnlijke of achterstandsituaties.