Gedreven en onbezoldigd

BESTUUR en BATEN
De stichting zal minimaal 90% van de beschikbare ondersteuningsmiddelen aan het verwezenlijken van het doel besteden, met aftrek van algemene kosten.
De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft het algemeen belang na.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Tijdens de oprichtingsvergadering is besloten dat geen enkel bestuurslid beroep zal doen op enige vorm van vergoeding of compensatie. De baten komen volledig ten gunste van de beoogde doelen.

 

Bron: Statuten Stichting Aangenamer Leven

Met gepassioneerde en onbezoldigde bestuursleden is Stichting Aangenamer Leven de 100% ANBI georiënteerde organisatie waar bestuursleden slechts één doel hebben. Dat is de meest integere keuze maken als het gaat om wie en waarom gesteund wordt door Stichting Aangenamer Leven. Als stichting en bestuursleden zijn we ons bewust dat - door de enorme vraag naar hulp - we helaas niet aan ieders vraag kunnen voldoen.
Ons streven is om te bereiken dat we een ieder op deze wereld laten zien dat samen vechten voor elkaar altijd winnaars oplevert.
Stichting Aangenamer Leven is er voor elkaar.

stichting aangenamer leven