Bewustzijn beweegt ons 

Ons logo vertaald 

De zon geeft ons licht via de maan in donkere tijden.
Alle kleuren en voorkeuren van mensen zijn verbonden.
De sterkere helpt de zwakkere.
De levensrivier stroomt als een vleugel door ons hart.
De vleugel beschermt ons, tilt ons op en neemt ons mee naar het mooiste van het mooiste.
Aangenamer Leven is meer dan woorden.
Aangenamer Leven is bewust zijn.
Aangenamer Leven is dankbaar zijn.
Aangenamer Leven is beseffen dat helpen het mooiste is wat je op deze aardbol kan en mag doen.
Aangenamer Leven doe je samen.
Aangenamer Leven zit jouw en mijn hart.

 

Bron: Coöperatie Aangenamer Leven UA

ANBI

Stichting Aangenamer Leven is een volledig ANBI ingerichte en strijkstok vrije instelling.
Het officieel verzoek voor ANBI acceptatie is per 8 september 2020 ingediend bij de Nederlandse  belastingdienst. 

DE COÖPERATIE

Stichting Aangenamer Leven wordt financieel gevoed door Coöperatie Aangenamer Leven UA. Binnen de coöperatie hebben de leden vastgelegd dat 35% van de te verdelen winst ter beschikking wordt gesteld aan Stichting Aangenamer Leven.

OVERIGE INKOMSTEN

Naast de bijdragen vanuit Coöperatie Aangenamer Leven UA wordt Stichting Aangenamer Leven gesteund door donaties, legaten en giften van zowel particulieren als bedrijven. Tevens ondernemen vrijwilligers en bestuursleden  onbezoldigde activiteiten ten behoeve van geldelijke steun.  

UW VERZOEK OM HULP

Bent of kent u een persoon of initiatief die de hulp van Aangenamer Leven nodig heeft en in uw ogen ook verdient, twijfel dan niet. Zend uw verzoek via mail. Vermeld, naast het verzoek, duidelijk uw naam en hoe we u kunnen bereiken voor meer informatie. 


Stichting Aangenamer Leven

Wilt u ons steunen?

Er zijn bijzonder mooie goede doelen en initiatieven waarvoor huis aan huis gecollecteerd wordt. Stichting Aangenamer Leven doet dat bewust niet. Uw steun kunnen we natuurlijk wel heel goed gebruiken. 

Word lid of ambassadeur
U steunt ons ook door lid of ambassadeur te worden van coöperatie Aangenamer Leven. Uw voordeel en de winstverdeling, ook naar Stichting Aangenamer Leven, staat omschreven op de website van de coöperatie.